Dla osób fizycznych
nie prowadzących
działalności gospodarczych